Bouwfysische berekeningen

Buro Bouwkracht kan u helpen met de bouwfysische berekeningen die nodig zijn voor de meeste omgevingsvergunningstrajecten. Wij maken onder meer daglicht- en ventilatieberekeningen, koudebrugberekeningen, warmteweerstandberekeningen en meer. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op! 

Bouwfysische berekeningen
EPC berekeningen

Ventilatie- en daglichtberekeningen

In het bouwbesluit van 2012 zijn eisen opgenomen voor de hoeveelheid daglicht (NEN 2057) en ventilatie (NEN 1087) waar nieuw gebouwde bouwwerken aan moeten gaan voldoen. Wij hebben uitgebreide ervaring met het maken van deze daglichtberekeningen en ventilatieberekeningen. Vaak wordt er door gemeentes bij een aangevraagde omgevingsvergunning vereist dat deze berekeningen toegevoegd worden aan de stukken. We helpen u hier uiteraard graag mee. 


EPC berekeningen (EPG)

Om het thema duurzaamheid kan geen bouwbedrijf tegenwoordig meer heen. Wat we ook bouwen, het moet steeds duurzamer en energiezuiniger. Om aan te tonen dat een nieuwbouwproject voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde eisen is een EPC-berekening een veel gebruikte methode om theoretisch het toekomstige energieverbruik te berekenen. EPC staat voor energieprestatiecoëfficiënt. In de NEN 7120 is vastgelegd hoe een EPC berekening moet worden gemaakt. Hoe lager een EPC-waarde, hoe beter de energieprestatie van een gebouw. Buro Bouwkracht heeft er al een fors aantal gemaakt en helpt u hier dan ook graag verder mee. 

 

Let op, per 1 januari 2021 worden de eisen aan nieuwbouw wederom aangescherpt! Het nieuwe normaal wordt BENG (bijna energie neutraal) wat in de energielabels wordt gezien als energielabel A+ of hoger.

 

Dit alles is terug te vinden in de NEN-norm NTA 8800. Heeft u dus nieuwbouwplannen in 2021 of daarna, houd hier dan vooraf rekening mee.

Waarom is een omgevingsvergunning nodig?

Voor de bouw of het verbouwen moet vaak een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Met de omgevingsvergunning krijgt de opdrachtgever van de gemeente toestemming om te bouwen, slopen, verbouwen of renoveren. Bij het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning dienen een aantal zaken uitgewerkt te worden, zoals:

 

» (3D) ontwerp en situatieschets van zowel de bestaande als nieuwe situatie

» Plattegronden, aanzichten en doorsnedes

» Principe details

» Situatietekeningen

» Constructieve en bouwfysische berekeningen
» BENG-berekeningen (Milieuprestatieberekeningen)

 

Buro Bouwkracht verzorgt voor haar klanten alle benodigde stukken om de aanvraag in te kunnen dienen. Na het indienen via het Omgevingsloket (OLO) toetst de gemeente of alle stukken compleet zijn en voldoen aan het bouwbesluit, voldoen aan de normen voor brandveiligheid, aan het ter plekke geldende bestemmingsplan en of het voldoet aan alle esthetische voorwaarden.

Uw omgevingsvergunning snel geregeld

U wilt (ver)bouwen, uitbreiden of aanpassingen doorvoeren aan uw woning of bedrijfspand. Een omgevingsvergunning is in veel gevallen verplicht. Wij zorgen er voor dat uw vergunning toch zo snel mogelijk geregeld wordt zonder dat dit onnodig hoge kosten met zich meebrengt. Wij bespreken uw bouwkundige wensen met u. Daarna weten wij met onze ervaring te bepalen wat de juiste stappen zijn in het vergunningstraject. Door het hanteren van een bewezen werkwijze en korte communicatielijnen, is uw plan snel akkoord bevonden bij de overheidsinstanties.

Van idee tot vergunning

De Buro Bouwkracht tijdlijn van idee tot vergunning