Bouwkundig tekenwerk

Al jarenlang maakt Buro Bouwkracht professioneel en hoogwaardige bouwkundig tekenwerk voor zowel particulieren als de zakelijke markt. Van plattegronden tot gevelaanzichten en van principedetails tot doorsnedes. Wij werken zorgvuldig uw bouwplannen uit voor een gestroomlijnd vergunningstraject. Daarnaast specialiseren wij ons in het maken van volwaardige 3D-modellen van uw bouwproject in Archicad. 

 

Wij maken voor iedere fase van de bouw bouwktekeningen naar uw wensen. Of het nou gaat om een wat simpelere dakopbouw of een volwaardige woning, wij hebben alle ervaring in huis om op een hoog niveau bouwtekeningen voor u te maken. 

Detailtekeningen

Bouwkundige details boerderijwoning Wolphaartsdijk
Bouwkundige details recreatiewoning Kamperland

Een detailtekening is het vervolg op een schetsontwerp. Deze detailtekeningen zijn zowel voor de gemeente als de aannemer van groot belang. De gemeente toetst hiermee of de constructie voldoet aan het bouwbesluit. De aannemer gebruikt de detailtekeningen om op de juiste wijze de constructie neer te zetten. Wij hebben hier uitgebreide ervaring mee en kunnen dan ook van elke constructie duidelijke detailtekeningen maken. 

Gevelaanzichten

Gevelaanzichten Zeeuwse boerderijwoning
Gevelaanzichten recreatiewoning
Gevelaanzichten colijnsplaat

Waarom zijn gevelaanzichten nodig zult u zich afvragen? In eerste instantie voor u zelf, omdat u zo een beeld krijgt van het exterieur van het te bouwen object. Indien er verbouwd gaat worden wil de gemeente graag weten wat hier de gevolgen van zijn. Men wil meestal een bestaande en nieuwe toestand zien, dus ook van de gevels. De welstandscommissie kan dan aan de hand van deze geveltekeningen bepalen of zij akkoord gaan met het voorstel, of in het ergste geval bepalen dat er bepaalde wijzigingen moeten worden aangebracht aan het ontwerp. 

Bouwundige doorsnedes

Bouwkundige doorsnede woonhuis
Bouwkundige doorsnede woonhuis

Een bouwkundige doorsnede is niet meer en niet minder dan een verticale snede door een gebouw. Een doorsnede is nodig om te bepalen of bepaalde ingetekende onderdelen ook in de praktijk haalbaar zijn. Bijvoorbeeld of een trap goed uitkomt qua hoogte en je niet onderweg je hoofd zal stoten. Daarnaast worden doorsnedes door gemeentes vereist om te toetsen of een bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen aan goot- en nokhoogtes. 

Plattegronden

Bouwkundige plattegrond
Bouwkundige plattegrond

Constructietekeningen

Bouwkundige plattegronden zijn voor diverse partijen in het bouwproces van belang. Het begint bij de gemeente. Bij een verbouwing zal men vragen om een plattegrond van de situatie voor de verbouwing en een plattegrond van na de verbouwing. Dit om te bepalen of u zich wel aan de geldende normen houdt en er geen afbreuk wordt gedaan aan de woon- of werkomgeving. In het geval van nieuwbouw is er natuurlijk geen bestaande situatie, maar zal de gemeente desalniettemin vragen om een plattegrond om de maatvoering te controleren met de geldende bestemmingsplannen. 

 

De constructeur heeft plattegronden met kolomdoorsnedes nodig om zijn berekeningen te kunnen maken. De aannemer heeft de bouwkundige plattegronden nodig om te bepalen welke zaken gesloopt dan wel toegevoegd dienen te worden. Kortom, bouwkundige plattegronden zijn een vereiste in ieder bouwtraject. 

Uw omgevingsvergunning snel geregeld

U wilt (ver)bouwen, uitbreiden of aanpassingen doorvoeren aan uw woning of bedrijfspand. Een omgevingsvergunning is in veel gevallen verplicht. Wij zorgen er voor dat uw vergunning toch zo snel mogelijk geregeld wordt zonder dat dit onnodig hoge kosten met zich meebrengt. Wij bespreken uw bouwkundige wensen met u. Daarna weten wij met onze ervaring te bepalen wat de juiste stappen zijn in het vergunningstraject. Door het hanteren van een bewezen werkwijze en korte communicatielijnen, is uw plan snel akkoord bevonden bij de overheidsinstanties. Meer weten? Check onze pagina over omgevingsvergunningen!