Realisatie

Uw partner

Buro Bouwkracht is de spin in het web als het gaat om het realiseren van uw project. Wij hebben samenwerkingsverbanden met  specialisten, leveranciers en adviseurs die wij bundelen tot een goed functionerend netwerk.

Resultaat om trots op te zijn

De juiste partijen aan tafel, vakmanschap, overzicht en vertrouwen. Dát zijn de ingrediënten om de uitvoering van uw project tot een succesvol resultaat te brengen. Wanneer een van deze zaken mist stuit men steeds weer op dezelfde problemen die uw project in gevaar brengen met als gevolg onnodig extra kosten. Buro Bouwkracht is gebrand op kwaliteit dat staat als een paal boven water. Waarom? Omdat wij uw project met trots aan anderen laten zien!


Wat doen wij voor u?

Wij krijgen vaak te maken met klanten die steeds weer voor de zelfde lastige vraagstukken staan. ''Nu heb ik een mooi en uitgewerkt bouwplan, maar hoe moet ik het gaan uitvoeren?'' Om u totaal te kunnen ontzorgen bieden wij u de mogelijkheid aan Buro Bouwkracht op te laten treden als aannemer voor uw project. Hierdoor vallen onzekerheden en risico's weg die u normaal gezien als opdrachtgever draagt. Toch blijft u op deze manier intensief betrokken bij de voortgang van het project. Wij werken graag volgens het bouwteam-concept waarbij wij de gegevensstromen, kwaliteit en financiën constant blijven monitoren.

Bouwteam

Het wordt zegt het al, bouwen doe je in teamverband. Door de uitvoerende partijen al vroeg in het traject te betrekken, kan de klant profiteren van hun praktijkkennis. Er ontstaat een hecht en goed gecoördineerd samenwerkingsverband waarmee kosten en risico's worden beperkt. Nog een ander voordeel wat deze methode meedraagt is dat er altijd maar één vast aanspreekpunt is voor de opdrachtgever en betrokken partijen. 

De voordelen van bouwteam

 • Maximale inspraak door de opdrachtgever in alle bouwfases
 • Aantoonbare kostenbesparing
 • Risicobeheersing zorgt er voor dat alle risico's bij de juiste partij liggen
 • Maximale ontzorging van de opdrachtgever
 • Focus op kwaliteit door intensief overleggen en afstemmen
 • Financieel overzichtelijk door transparante communicatie en prijsvorming
 • Korte lijnen omdat iedere partij vanaf het begin betrokken is en meedenkt
 • Verbeterde doorloop tijd die invloed heeft op de totaalplanning
 • Flexibiliteit wordt gewaarborgd doordat er snel en adequaat kan worden ingespeeld op wijzigingen
 • Tevreden omgeving en gemeente omdat deze vroeg in het proces worden opgenomen

Duurzaam bouwen

De aarde warmt op, fossiele brandstoffen worden schaarser en de natuur gaat met grote stappen achteruit. Daar moeten we samen iets aan doen! De bouw- en vastgoedsector heeft een grote invloed op het milieu. Daarom helpt Buro Bouwkracht u graag duurzaam en zo duurzaam mogelijk te bouwen. 

Hoe bouw je duurzaam?

De algemene richtlijn is om ervoor te zorgen dat tijdens het bouwen de schade voor mens en natuur tot minimale marges wordt teruggedrongen. Om deze geringe waardes te kunnen behalen zijn er tal van bouwmethodes beschikbaar. Hieronder zetten we de belangrijkste voor u op een rijtje!

 • BENG bouwen
  Bijna Energie Neutraal Gebouw
 • NOM woning
  Nul Op de Meter bouwen. Uw gebouw wekt zijn eigen verbruiksvoorziening op.
 • Gasloos bouwen
  Koken en verwarmen niet meer via een fossiele brandstof: gas.
 • Volledig elektrisch bouwen
  Alle voorzieningen en installaties in uw gebouw werken op duurzaam opgewekte stroom.
 • Luchtdicht bouwen
  Het gebouw wordt zo geconstrueerd dat de verlieswaardes worden geminimaliseerd.
 • BREEAM bouwen
  Een duurzame bouwmethode waarbij niet alleen het eindresultaat telt, maar ook de gehele bouwperiode zelf. Afhankelijk van het bouwlabel is iedere bouwkundige handeling ecologisch verantwoord.
 • Ecologisch bouwen
  Het bouwen met uitsluitend natuurlijke materialen zonder handelingen die impact hebben op het milieu.
 • BENG of NOM renovatie
  Bestaande bouw, zoals woningen of kantoren transformeren naar een energie zuinig gebouw.
 • Circulair bouwen
  De herkomst van de gebruikte bouwmaterialen is groen. Bijvoorbeeld vanuit gerecyclede materialen.

Hoe werkt Buro Bouwkracht?

Als bouwkundig adviesbureau zijn wij in veel gevallen één van de eerst betrokken partijen in het bouwproces. Daarom sturen wij vanaf het eerste initiatief aan op een verbeterd proces. Dat begint al bij het ontwerp van het bouwwerk. Door slimme en milieubewuste keuzes te maken over hoe uw gebouw er uit komt te zien, de constructie, de installaties en de te gebruiken materialen. Wanneer we alle hoofdpunten met u hebben vastgesteld, werken we deze uit in het plan. Uw plan kan vanaf dat punt concreet worden getoetst op de beoogde milieueisen. Daarnaast adviseren wij in samenwerking met onze partners omtrent de begeleiding van de bouw en de uitvoering zelf.


"Één woning verduurzamen is een goed begin, 100 woningen is beter, maar het echte verschil maak je samen door op grote schaal groene initiatieven aan te moedigen."


Verduurzamen? Buro Bouwkracht helpt!

De laatste maanden hebben wij ons verder ontwikkeld op gebied van duurzaam bouwen en het verduurzamen van bestaande bouw. Uit ervaring weten we dat veel mensen wel willen verduurzamen, maar tegen een fors kostenplaatje aanlopen. Daarom zijn er tal van subsidieregelingen voor particuliere en zakelijke initiatiefnemers, maar ook vanuit hypotheekverstrekkers of voor VVE's bestaan er aantrekkelijke regelingen. Buro Bouwkracht helpt u uw plannen concreet te maken. Wij voeren voor u een gratis check uit welke subsidies voor u gelden én hoe we uw plan het beste aan kunnen pakken. Ga voor duurzaam, ga voor Buro Bouwkracht! Wij werken samen met toonaangevende partijen, installateurs en leveranciers als het gaat om duurzaam bouwen.

Bent u benieuwd welke subsidieregeling voor u van toepassing is? Naam direct contact op voor een check.


Prefab bouwen

Geprefabriceerd bouwen, ook wel systeembouw genoemd, is niet meer weg te denken uit de huidige bouw- en vastgoedwereld. Het concept bestaat al een langere tijd, maar het daadwerkelijk toepassen op grote schaal is iets van de laatste 20 jaar. Waar men ooit begon met het prefabriceren van houtconstructies zoals een dakkapel of buitengevel, zijn er tegenwoordig tal van mogelijkheden. Geheel kant en klare wanden, vloeren en daken worden nu in in korte tijd én onder de meest ideale omstandigheden in de fabriek gemaakt. Bovendien kan deze bouwmethodiek financieel en kwalitatief grote voordelen opleveren.

Buro Bouwkracht is voorstander van prefab bouwen. Daarom werken wij samen met gespecialiseerde partijen en leveranciers. Ook kunnen wij gemakkelijk onze ontwerp- en tekenmethodes aanpassen op de geprefabriceerde elementen. Daarnaast maken wij in onze eigen werkplaats kleinere prefab constructies voor bijvoorbeeld een aanbouw of dakkapel. 

De voor- en nadelen op een rijtje

Voordelen

 • Kortere bouwtijd
  Omdat de hoofdelementen vooraf gemaakt worden is de bouwtijd aanzienlijk korter. De bouw is in de meeste gevallen niet afhankelijk van seizoenen of vorstverlet. 
 • Behoud van constante kwaliteit of zelfs beter
  De elementen worden binnen in de fabriek gemaakt onder de meest ideale omstandigheden. Hierdoor heeft u geen last van weersinvloeden. De kwaliteit kan beter worden gecontroleerd en gewaarborgd. 
 • Hogere mate van efficiëntie
  De ontwerper, constructeur, aannemer en de prefab leverancier kunnen efficiënt samenwerken omdat alles van te voren geconstrueerd kan worden. 
 • Kostenverlagend
  Zoals in het vorige punt is uitgelegd wordt de efficiëntie verhoogd. De nauwe samenwerking tussen partijen laat het toe dat mogelijk fouten en voordelen eerder bekend worden. Hierdoor kan de prijs worden verscherpt en blijft deze vast staan.
 • Beter voor het milieu
  Doordat er een hogere kwaliteit behaald kan worden met prefab systemen is dit merkbaar in de luchtdichtheid en bouwtechnische waardes. Een hoger rendement voor de eindgebruiker, minder vervuiling én relatief weinig bouwafval.
 • Modulair en circulair bouw is mogelijk
  Uw prefab constructie maakt het mogelijk modulair en circulair te bouwen. 

Nadelen

 • Minder mogelijkheden
  Bij sommige prefab constructies is het mogelijk dat men wordt beperkt in de mogelijkheden.
 • Uitzonderlijk transport
  Grote elementen worden in veel gevallen via uitzonderlijk vervoer getransporteerd. vanwege de omvang kan dit problemen opleveren.
 • Montage is een uitdaging
  Doordat de montage wordt uitgevoerd met behulp van een kraan dient de bouwlocatie goed toegankelijk te zijn voor groot vrachtvervoer of een kraan. Ook heeft een kraan meestal veel opstelruimte en een geschikte ondergrond nodig. 
 • Aanpassingen zijn beperkt
  De elementen zijn kant en klaar. Hierdoor is aanpassen op de bouwlocatie lastig.
 • Installatiewerk
  Bijvoorbeeld elektra en leidingwerk zijn moeilijk achteraf in de elementen te verwerken.