Vergunning voor een dakkapel

U wilt graag een nieuwe dakkapel op uw huis. Helaas is dit vaak niet vergunningsvrij. Wij helpen u graag op weg met de juiste stukken om een omgevingsvergunning te verkrijgen voor uw nieuwe dakkapel. Buro Bouwkracht werkt alle documenten uit die nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Uw idee werken wij uit in een 3D model, voorzien wij van bouwkundig tekenwerk en bouwfysische berekeningen. Indien u dat wilt kunnen wij ook het daadwerkelijke aanvragen via het omgevingsloket voor u doen. U dient ons dan te machtigen middels uw BSN. Van idee tot vergunning, wij nemen al uw zorgen uit handen. 

Omgevingsvergunning dakkapel
Vergunning grote dakkapel

Waarom is een omgevingsvergunning voor een dakkapel nodig?

Voor een dakkapel aan de voorzijde van het huis moet vaak een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Met de omgevingsvergunning krijgt de opdrachtgever van de gemeente toestemming om de aanbouw neer te zetten. Men toetst bij de gemeente of de dakkapel voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, ventilatie, daglicht en milieu. Verder toetst men of het ontwerp past binnen de kaders van het bestemmingsplan.. Bij het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning dienen een aantal zaken uitgewerkt te worden, zoals:

 

 (3D) ontwerp en situatieschets van zowel de bestaande als nieuwe situatie

 Plattegronden, aanzichten en doorsnedes

 Principe details die aantonen hoe de aanbouw aan wordt gesloten op het huis

 Constructieve en bouwfysische berekeningen

 

Buro Bouwkracht verzorgt voor haar klanten alle benodigde stukken om de aanvraag in te kunnen dienen. Na het indienen via het Omgevingsloket (OLO) toetst de gemeente of alle stukken compleet zijn en voldoen aan het bouwbesluit, voldoen aan de normen voor brandveiligheid, aan het ter plekke geldende bestemmingsplan en of het voldoet aan alle esthetische voorwaarden.

Van idee tot vergunning

De Buro Bouwkracht tijdlijn van idee tot vergunning

Welstand en Beeldkwaliteit

Overheidsinstanties zoals de gemeente waarin u wilt bouwen hanteren  specifieke eisen als het gaat om uiterlijke kenmerken. Wij weten als geen ander wat er voor nodig is om uw bouwplan vanaf het eerste initiatief te laten voldoen aan de voorwaarden van uw gemeente. 

Constructieve ingrepen

Een muur verwijderen, een dakopbouw of stalen portaal plaatsen? Wij hebben grip en inzicht op de constructie van een gebouw. Wij verzorgen uw vergunning of (sloop)melding uitzonderlijk snel door onze eigen constructeur een duidelijke berekening te laten maken. 


Hoge bouw- en vergunningleges

Buro Bouwkracht werkt samen met innovatieve partijen. Hierdoor hebben wij de kennis in huis in sommige gevallen leges te reduceren of zelfs te seponeren. Wij voeren direct een gratis legescheck uit om te zien welke aanpak bij uw project past. Vraag ons naar de mogelijkheden.

De vergunning van uw dakkapel of aanbouw

In veel gevallen bent u voor het plaatsen van een aanbouw of dakkapel vergunningplichtig. Buro Bouwkracht verzorgt uw vergunning vakkundig en snel. Wij begeleiden uw vergunningtraject vanaf de aanvraag tot de welstandscommissie en van bijhorend tekenwerk tot de benodigde constructieberekening.