Tekenwerk & vergunning voor een nieuwe woning

U wilt graag een nieuw huis (laten) bouwen. Een nieuw huis bouwen is een flinke investering, niet alleen in geld, maar ook in tijd. Je wil dus zeker weten dat je de goede keuzes maakt. Om je daar bij te helpen bieden we je een gratis adviesgesprek aan. Hierin kun je al je vragen stellen die je wil en zullen onze ontwerpers je adviseren over de belangrijkste zaken.

 

Voor de bouw heeft u een ontwerp en een omgevingsvergunning nodig. Wij helpen u graag op weg met de juiste stukken om een omgevingsvergunning te verkrijgen voor uw nieuwe woning.. Buro Bouwkracht werkt alle documenten uit die nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Uw idee werken wij uit in een hoogwaardig 3D model, voorzien wij van bouwkundig tekenwerk en bouwfysische berekeningen. Indien u dat wilt kunnen wij ook het daadwerkelijke aanvragen via het omgevingsloket voor u doen. U dient ons dan te machtigen middels uw BSN. Van idee tot vergunning, wij nemen al uw zorgen uit handen. 

Omgevingsvergunning nieuwbouwwoning
Omgevingsvergunning nieuwbouwwoning

Waarom is een omgevingsvergunning voor een nieuw huis nodig?

Voor een nieuwbouwwoning moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Met de omgevingsvergunning krijgt de opdrachtgever van de gemeente toestemming om de gewenste woning neer te zetten. Men toetst bij de gemeente of de aanbouw voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, ventilatie, daglicht en milieu. Verder toetst men of het ontwerp past binnen de kaders van het bestemmingsplan.. Bij het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning dienen een aantal zaken uitgewerkt te worden, zoals:

 

 (3D) ontwerp en situatieschets van zowel de bestaande als nieuwe situatie

 Plattegronden, aanzichten en doorsnedes

 Principe details die aantonen hoe de aanbouw aan wordt gesloten op het huis

 Constructieve en bouwfysische berekeningen
 Milieuprestatieberekeningen (BENG-berekeningen)

 

Buro Bouwkracht verzorgt voor haar klanten alle benodigde stukken om de aanvraag in te kunnen dienen. Na het indienen via het Omgevingsloket (OLO) toetst de gemeente of alle stukken compleet zijn en voldoen aan het bouwbesluit, voldoen aan de normen voor brandveiligheid, aan het ter plekke geldende bestemmingsplan en of het voldoet aan alle esthetische voorwaarden.

Van idee tot vergunning

De Buro Bouwkracht tijdlijn van idee tot vergunning

Gevelaanzichten

Gevelaanzichten voor de omgevingsvergunning
Gevelaanzichten voor de omgevingsvergunning

Plattegronden

Plattegronden voor de omgevingsvergunning
Plattegronden voor de omgevingsvergunning

Details

Bouwkundige details voor de omgevingsvergunning
Bouwkundige details voor de omgevingsvergunning

Doorsnedes

Doorsnedes voor de omgevingsvergunning
Doorsnedes voor de omgevingsvergunning

Welstand en Beeldkwaliteit

Overheidsinstanties zoals de gemeente waarin u wilt bouwen hanteren  specifieke eisen als het gaat om uiterlijke kenmerken. Wij weten als geen ander wat er voor nodig is om uw bouwplan vanaf het eerste initiatief te laten voldoen aan de voorwaarden van uw gemeente. 

Constructieve ingrepen

Een muur verwijderen, een dakopbouw of stalen portaal plaatsen? Wij hebben grip en inzicht op de constructie van een gebouw. Wij verzorgen uw vergunning of (sloop)melding uitzonderlijk snel door onze eigen constructeur een duidelijke berekening te laten maken. 


Hoge bouw- en vergunningleges

Buro Bouwkracht werkt samen met innovatieve partijen. Hierdoor hebben wij de kennis in huis in sommige gevallen leges te reduceren of zelfs te seponeren. Wij voeren direct een gratis legescheck uit om te zien welke aanpak bij uw project past. Vraag ons naar de mogelijkheden.

De vergunning van uw dakkapel of aanbouw

In veel gevallen bent u voor het plaatsen van een aanbouw of dakkapel vergunningplichtig. Buro Bouwkracht verzorgt uw vergunning vakkundig en snel. Wij begeleiden uw vergunningtraject vanaf de aanvraag tot de welstandscommissie en van bijhorend tekenwerk tot de benodigde constructieberekening.